Mùa Phục Sinh

Đấng từ trên cao mà đến
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Năm. "Ai không tin vào Con Thiên Chúa, thì sẽ không được thấy sự sống" Lời Chúa: Ga 3, 31-36 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Đấng từ trên cao...
Thiên Chúa yêu thế gian
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Tư. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời." Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Chúa...
Tái Sinh bởi Thánh Thần
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Hai. "Ai không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không thể vào Nước Thiên Chúa." Lời Chúa: Ga 3, 1-8 (...) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: "Tôi...
Mùa Phục Sinh
“Mùa Phục Sinh kéo dài năm mươi ngày: từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Mùa Phục Sinh được Hội Thánh cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một “Ngày lễ duy...