Lời Chúa

Từ bỏ chính mình
Tuần 18-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Người ta sẽ lấy gì để đổi lấy mạng sống mình" Lời Chúa: Mt 16,24-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình...
Lời Giới Thiệu
Trong Thư Chung 2013, "Hội Thánh Công giáo tại Viêt Nam và công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa"' Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã viết:"Gia đình là cộng đoàn cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa, đền thờ tại gia. Hiệp...