Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Lời Giới Thiệu
Trong Thư Chung 2013, "Hội Thánh Công giáo tại Viêt Nam và công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa"' Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã viết:"Gia đình là cộng đoàn cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa, đền thờ tại gia. Hiệp...