chi tiết
Cập nhật 14:47 20/04/2024 Lượt xem: 232
Share via Email
In bài viết

Ông Sao-lô

Thứ Sáu – Tuần 3 – Mùa Phục Sinh

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ (Cv 9,1-20)

Bấy giờ, ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông.

Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông : “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?”

Ông nói : “Thưa Ngài, Ngài là ai ?”

Người đáp : “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.”

Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ : họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai.

Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì.

Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát.

Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.

Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a.

Trong một thị kiến, Chúa phán với ông : “Kha-na-ni-a !”

Ông thưa : “Dạ, lạy Chúa, con đây.”

Chúa bảo ông : “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô : người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được.”

Ông Kha-na-ni-a thưa : “Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.”

Nhưng Chúa phán với ông : “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.”

Ông Kha-na-ni-a liền đi ; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói : “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần.”

Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được.

Ông đứng dậy và chịu phép rửa.

Rồi ông ăn và khoẻ lại.

Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.


A reading from the Acts of the Apostles
Acts 9:1-20

Saul, still breathing murderous threats against the disciples of the Lord,
went to the high priest and asked him
for letters to the synagogues in Damascus, that,
if he should find any men or women who belonged to the Way,
he might bring them back to Jerusalem in chains.
On his journey, as he was nearing Damascus,
a light from the sky suddenly flashed around him.
He fell to the ground and heard a voice saying to him,
“Saul, Saul, why are you persecuting me?”
He said, “Who are you, sir?”
The reply came, “I am Jesus, whom you are persecuting.
Now get up and go into the city and you will be told what you must do.”
The men who were traveling with him stood speechless,
for they heard the voice but could see no one.
Saul got up from the ground,
but when he opened his eyes he could see nothing;
so they led him by the hand and brought him to Damascus.
For three days he was unable to see, and he neither ate nor drank.

There was a disciple in Damascus named Ananias,
and the Lord said to him in a vision, “Ananias.”
He answered, “Here I am, Lord.”
The Lord said to him, “Get up and go to the street called Straight
and ask at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul.
He is there praying,
and in a vision he has seen a man named Ananias
come in and lay his hands on him,
that he may regain his sight.”
But Ananias replied,
“Lord, I have heard from many sources about this man,
what evil things he has done to your holy ones in Jerusalem.
And here he has authority from the chief priests
to imprison all who call upon your name.”
But the Lord said to him,
“Go, for this man is a chosen instrument of mine
to carry my name before Gentiles, kings, and children of Israel,
and I will show him what he will have to suffer for my name.”
So Ananias went and entered the house;
laying his hands on him, he said,
“Saul, my brother, the Lord has sent me,
Jesus who appeared to you on the way by which you came,
that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.”
Immediately things like scales fell from his eyes
and he regained his sight.
He got up and was baptized,
and when he had eaten, he recovered his strength.

He stayed some days with the disciples in Damascus,
and he began at once to proclaim Jesus in the synagogues,
that he is the Son of God.

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận