chi tiết
Cập nhật 13:32 02/02/2024 Lượt xem: 150
Share via Email
In bài viết

Một Ngôn Sứ Sẽ Xuất Hiện

Chúa Nhật – Tuần 4 – Mùa Thường Niên

Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy.

Bài trích sách Đệ nhị luật (Đnl 18,15-20).

Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng : “Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em ; anh em hãy nghe vị ấy.

Đó chính là điều mà anh em đã xin với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tại núi Khô-rếp, trong ngày đại hội ; anh em đã nói : ‘Chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết.’

Bấy giờ Đức Chúa phán với tôi : ‘Chúng nói phải. Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết.’”

Đó là lời Chúa


First reading from the Book of Deuteronomy
Dt 18:15-20

Moses spoke to all the people, saying:
“A prophet like me will the LORD, your God, raise up for you
from among your own kin;
to him you shall listen.
This is exactly what you requested of the LORD, your God, at Horeb
on the day of the assembly, when you said,
‘Let us not again hear the voice of the LORD, our God,
nor see this great fire any more, lest we die.’
And the LORD said to me, ‘This was well said.
I will raise up for them a prophet like you from among their kin,
and will put my words into his mouth;
he shall tell them all that I command him.
Whoever will not listen to my words which he speaks in my name,
I myself will make him answer for it.
But if a prophet presumes to speak in my name
an oracle that I have not commanded him to speak,
or speaks in the name of other gods, he shall die.'”

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận