chi tiết
Cập nhật 13:25 14/10/2023 Lượt xem: 218
Share via Email
In bài viết

Ngôn Sứ Giô-na

Thứ Tư – Tuần 27 – Mùa Thường Niên.

Bài trích sách ngôn sứ Giô-na (Gn 4,1-11).

Bấy giờ, ông Giô-na bực mình, bực lắm, và ông nổi giận.

Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói :

“Ôi, lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao ?

Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tác-sít.

Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạ.

Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống !”

Đức Chúa hỏi ông : “Ngươi nổi giận như thế có lý không ?”

Ông Giô-na ra ngoài thành và ngồi ở phía đông thành.

Ở đó, ông làm một cái lều, rồi ngồi bên dưới, trong bóng mát, để xem cái gì sẽ xảy ra trong thành.

Đức Chúa là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Giô-na để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực.

Quả thật, cây thầu dầu làm ông Giô-na vui, ông vui lắm.

Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló rạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo.

Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng, và mặt trời giội nắng xuống đầu ông Giô-na ; ông ngất xỉu và xin cho mình được chết, ông nói : “Thà tôi chết còn hơn là sống.”

Thiên Chúa hỏi ông Giô-na : “Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, như thế có lý không ?”

Ông trả lời : “Con có lý để nổi giận đến chết được !”

Đức Chúa phán : “Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên ; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi.

Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có rất nhiều thú vật, nhất là có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái.”

Đó là lời Chúa


From the book of the prophet Jonah
Jon 4:1-11

Jonah was greatly displeased
and became angry that God did not carry out the evil
he threatened against Nineveh.
He prayed, “I beseech you, LORD,
is not this what I said while I was still in my own country?
This is why I fled at first to Tarshish.
I knew that you are a gracious and merciful God,
slow to anger, rich in clemency, loath to punish.
And now, LORD, please take my life from me;
for it is better for me to die than to live.”
But the LORD asked, “Have you reason to be angry?”

Jonah then left the city for a place to the east of it,
where he built himself a hut and waited under it in the shade,
to see what would happen to the city.
And when the LORD God provided a gourd plant
that grew up over Jonah’s head,
giving shade that relieved him of any discomfort,
Jonah was very happy over the plant.
But the next morning at dawn
God sent a worm that attacked the plant,
so that it withered.
And when the sun arose, God sent a burning east wind;
and the sun beat upon Jonah’s head till he became faint.
Then Jonah asked for death, saying,
“I would be better off dead than alive.”

But God said to Jonah,
“Have you reason to be angry over the plant?”
“I have reason to be angry,” Jonah answered, “angry enough to die.”
Then the LORD said,
“You are concerned over the plant which cost you no labor
and which you did not raise;
it came up in one night and in one night it perished.
And should I not be concerned over Nineveh, the great city,
in which there are more than a hundred and twenty thousand persons
who cannot distinguish their right hand from their left,
not to mention the many cattle?”


0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận