chi tiết
Cập nhật 04:38 22/10/2022 Lượt xem: 305
Share via Email
In bài viết

Hoàn thuế cho tầng lớp trung lưu

Kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2022, California FTB sẽ hoàn trả thuế cho tầng lớp trung lưu theo chính sách của bang California gọi là The Middle Class Tax Refund (MCTR).

Đây là khoản hỗ trợ từ tiểu bang California cho người dân do giá cả tăng vọt, đặc biệt là giá xăng

Theo California FTB, người nộp thuế đủ điều kiện để nhận tiền hoàn thuế MCTR một lần nếu:

 • Nộp tờ khai thuế năm 2020 trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.
 • Đáp ứng giới hạn tổng thu nhập đã điều chỉnh (Adjusted Gross Income – AGI) năm 2020.
 • Không bị người khác khai là người phụ thuộc trong năm tính thuế 2020.
 • Đã là cư dân của California từ sáu tháng trở lên trong năm tính thuế 2020 và sẽ là cư dân của tiểu bang vào ngày số tiền hoàn thuế được phát hành.

Người nộp thuế có thể nhận được bao nhiêu?

Số tiền hoàn thuế được chia theo các khung thu nhập AGI, những người kiếm được ít tiền hơn sẽ được trả nhiều hơn.

Số tiền AGI được nêu trong mẫu 540 tại hàng 17 hoặc mẫu 540 2EZ tại hàng 16.

Giới hạn tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) năm 2020 được qui định cho từng đối tượng theo như các bảng phía dưới:

Đã kết hôn/RDP nộp chung hồ sơ thuế (Married/RDP filing jointly)

Số tiền AGI được báo cáo trên hồ sơ thuế năm 2020 Có người phụ thuộc Không người phụ thuộc
Dưới hoặc bằng $150,000 $1,050 $700
Từ $150,001 đến $250,000 $750 $500
Từ $250,001 đến $500,000 $600 $400
Từ $500,001 trở lên Không đủ điều kiện Không đủ điều kiện

Chủ hộ hoặc góa vợ hoặc góa chồng (Head of household or qualifying widow(er))

Số tiền AGI được báo cáo trên hồ sơ thuế năm 2020 Có người phụ thuộc Không người phụ thuộc
Dưới hoặc bằng $150,000 $700 $350
Từ $150,001 đến $250,000 $500 $250
Từ $250,001 đến $500,000 $400 $200
Từ $500,001 trở lên Không đủ điều kiện Không đủ điều kiện

Độc thân hoặc đã kết hôn/RDP nộp riêng hồ sơ thuế (Single or married/RDP filing separately)

Số tiền AGI được báo cáo trên hồ sơ thuế năm 2020 Có người phụ thuộc Không người phụ thuộc
Dưới hoặc bằng $75,000 $700 $350
Từ $75,001 đến $125,000 $500 $250
Từ $125,001 đến $250,000 $400 $200
Từ $250,001 trở lên Không đủ điều kiện Không đủ điều kiện

Tiền hoàn thuế MCTR được chuyển bằng hình thức nào?

Khoản hoàn thuế MCTR sẽ được chuyển theo 2 cách:

 • Chuyển trực tiếp vào tài khoản tiền gửi của người nộp thuế mở tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng
 • Gửi Thẻ ghi nợ (debit card) đến người nộp thuế thông qua bưu điện

Chuyển tiền trực tiếp qua ngân hàng thường diễn ra trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày phát hành, nhưng có thể thay đổi tùy theo ngân hàng.

Thời gian nhận thẻ tối đa 2 tuần kể từ ngày phát hành.

Đối với những người nhận thẻ ghi nợ (debit card), hãy gọi 800-240-0223 để kích hoạt thẻ trước khi sử dụng.

Tiền hoàn thuế MCTR được gửi khi nào?

Nếu đủ điều kiện, người nộp thuế sẽ tự động nhận được tiền hoàn thuế trong khoảng thời gian từ ngày 07 tháng 10 năm 2022 đến ngày 14 tháng 01 năm 2023.

Thời gian chuyển trực tiếp vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng

 • Đối với những người đã nhận GSS I hoặc GSS II dự kiến sẽ nhận khoản hoàn thuế MCTR trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 10 năm 2022 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022.
 • Các khoản tiền hoàn thuế MCTR còn lại sẽ được chuyển trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 10 năm 2022 đến ngày 14 tháng 11 năm 2022 .

Thời gian gửi Thẻ ghi nợ (Debit Card) qua bưu điện:

 • Đối với những người đã thay đổi thông tin ngân hàng kể từ khi nộp tờ khai thuế năm 2020: sẽ nhận được thẻ từ ngày 17 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 01 năm 2023.
 • Đối với những người đã nhận GSS I hoặc GSS II dự kiến sẽ nhận thẻ trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022
 • Các thẻ còn lại sẽ được gửi trước ngày 14 tháng 01 năm 2023

Thời gian gửi thẻ được sắp xếp dựa trên Họ (Last name) của người đứng tên chính trên hồ sơ thuế

Đối với những người đã nhận GSS IGSS II, lịch trình cụ thể như sau:

 • Nếu Họ bắt đầu với từ (A – E): thẻ được gửi từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2022
 • Nếu Họ bắt đầu với từ (F – M): thẻ được gửi từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2022
 • Nếu Họ bắt đầu với từ (N – V): thẻ được gửi từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 03 tháng 12 năm 2022
 • Nếu Họ bắt đầu với từ (W – Z): thẻ được gửi từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022

Đối với những người không nhận GSS I và GSS II, lịch trình như sau:

 • Nếu Họ bắt đầu với từ (A – L):  sẽ được thông báo sau ngày 07 tháng 11 năm 2022
 • Nếu Họ bắt đầu với từ (M – Z): sẽ được thông báo sau ngày 21 tháng 11 năm 2022

Người nộp thuế cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

 • Customer support (Hỗ trợ khách hàng) cho các ngôn ngữ: tiếng Anh, Việt …

800-542-9332
Thứ 2 đến Thứ 6, 8AM đến 5PM

 • Card activation (Kích hoạt thẻ)

800-240-0223
Hỗ trợ tất cả thời gian trong tuần (24/7)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận