chi tiết
Cập nhật 18:09 23/08/2021 Lượt xem: 342
Share via Email
In bài viết

Golden State Stimulus II California

Tờ séc hỗ trợ thứ 2 của tiểu bang California dành cho người có thu nhập thấp và trung bình.

Golden State Stimulus đã được mở rộng để nhiều người California thỏa mãn điều kiện từ sự hỗ trợ của tiểu bang hơn.

Giờ đây, mọi người có thể đủ điều kiện cho Golden State Stimulus II mới.

California sẽ cung cấp khoản hỗ trợ Golden State Stimulus II (GSS II) cho các gia đình và cá nhân có thu nhập trung bình.

Khoản thanh toán này khác với Golden State Stimulus I (GSS I).

Nếu đủ điều kiện, bạn cần nộp tờ khai thuế năm 2020 trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 để nhận khoản thanh toán Golden State Stimulus II.

Các khoản thanh toán sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2021.

Một số hồ sơ thuế có thể cần thêm thời gian để xử lý cho chính xác và đầy đủ.

Để biết các bản cập nhật thông tin mới, bạn truy cập vào trang web của Franchise Tax Board

Điều kiện để nhận tờ séc Golden State Stimulus thứ hai (GSS II)

 • Đã nộp tờ khai thuế năm 2020 (Thời hạn chót để nộp tờ khai thuế năm 2020 là ngày 15 tháng 10 năm 2021)
 • Có Tổng Thu nhập Điều chỉnh của California (CA AGI) từ 1 đô la đến 75.000 đô la. Để biết thông tin này, bạn tham khảo:
  • Dòng 17 trên Mẫu 540
  • Dòng 16 trên Mẫu 540 2EZ

Các thu nhập bao gồm:

   • Tiền lương
   • Tiền hoa hồng
   • Tiền lời nhà băng
   • Cổ tức
   • Tiền cho thuê nhà
   • Tiền hưu
   • Tiền thu được từ việc bán tài sản
 • Có mức lương từ 0 đô la đến 75.000 đô la cho năm tính thuế 2020
 • Sống ở California trên 6 tháng trong năm 2020
 • Là cư dân California vào ngày tờ séc thanh toán được phát hành
 • Không là người phụ thuộc của một người nộp thuế khác
 • Các hồ sơ thuế đã nhận được tiền hỗ trợ đợt I thì không nhận được tiền hỗ trợ đợt II, trừ trường hợp có người phu thuộc.

Số tiền hỗ trợ đợt 2 đối với các hồ sơ thuế có số An Sinh Xã Hội (SSN)

 • 500 đô la cho mỗi tờ khai thuế có người phụ thuộc và đã nhận GSS I.
 • 600 đô la cho mỗi tờ khai thuế và không thỏa mãn GSS I.
 • 300 đô la cho 1 người nếu hai vợ chồng khai thuế riêng (mỗi người 1 hồ sơ thuế) và không thỏa mãn GSS I
 • 1.100 đô la nếu có thêm người phụ thuộc và không thỏa mãn GSS I

Số tiền hỗ trợ đợt 2 đối với các hồ sơ thuế có Mã số nhận dạng người nộp thuế cá nhân (ITIN)

 • 1.000 đô la cho mỗi tờ khai thuế có người phụ thuộc và đã nhận GSS I.

 

Nếu thu nhập của bạn chỉ bao gồm tiền hưu trong năm 2020, ngoài ra không có các khoản thu nhập khác thì bạn không nhận được GSS II.

Tuy nhiên, nếu bạn có nhận thêm tiền lời nhà băng trong năm 2020 thì bạn thỏa điều kiện để nhận khoản hỗ trợ GSS II

Ví dụ: Judy nhận tiền hưu mỗi tháng 2.700 đô la và có 1 tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong nhà băng.

Khi Judy khai thuế cho năm 2020, cô ấy khai tổng tiền hưu là 32.400 đô la và 12.37 đô la tiền lời nhà băng.

Cô ấy đủ điều kiện để nhận được khoản thanh toán kích cầu nếu cô ấy đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của GSS II.

 

Khoản tiền hỗ trợ 600 đô la hoặc 1.200 đô la có phải là thu nhập chịu thuế đối với tiểu bang California?

 

GSS I và GSS II không phải chịu thuế thu nhập của tiểu bang California.

Bạn không cần khai số tiền 600 đô la hoặc 1.200 đô la là thu nhập trên tờ khai thuế thu nhập California cho năm thuế 2021.

Để tìm hiểu thêm thông tin, bạn truy cập vào trang web https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus

Hoặc liên hệ Franchise Tax Board thông qua

Phone (Điện Thoại)

800-852-5711
916-845-6500 (outside the U.S.)
Weekdays (Monday to Friday)
8 AM to 5 PM
Chat (Tin nhắn)
Sign into MyFTB to chat
Weekdays (Monday to Friday)
8 AM to 5 PM
Franchise Tax Board
PO Box 942840
Sacramento CA 94240-0040
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận