chi tiết
Cập nhật 12:05 09/03/2022 Lượt xem: 275
Share via Email
In bài viết

Hãy Xét Đoán Công Minh

BÀI ÐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18

“Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng:

“Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi.

Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh Ta mà thề dối, và đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi.

Ta là Chúa.

Các ngươi đừng nhục mạ kẻ khác và đừng hà hiếp họ.

Ðừng giam tiền công lại cho đến ngày mai.

Ðừng nguyền rủa người điếc, đừng đặt trước kẻ mù vật gì có thể làm cho nó vấp ngã; nhưng các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Ta là Chúa.

Ðừng làm điều bất công, cũng đừng xét đoán bất công.

Ðừng thiên tư kẻ nghèo, cũng đừng nể mặt người quyền thế.

Hãy cứ công minh mà xét đoán kẻ khác.

Ðừng lăng mạ, cũng đừng gièm pha kẻ khác.

Ðừng mưu sát ai.

Ta là Chúa.

Ðừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ.

Ðừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương.

Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình.

Ta là Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận