chi tiết
Cập nhật 11:34 09/10/2023 Lượt xem: 181
Share via Email
In bài viết

Vườn Nho

Chúa Nhật – Tuần 27 – Mùa Thường Niên.

Bài trích sách tiên tri I-sai-a ( Is 5,1-7).

Tôi sẽ ca tụng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho.
Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi.
Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc,
xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn mà trông mong nó sinh quả nho
nhưng nó lại sinh toàn nho dại.
Vậy giờ đây, hỡi cư dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa,
hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta.
Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm ?
Sao ta trông mong nó sinh quả nho mà nó lại sinh quả nho dại ?
Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho ta :
Ta sẽ phá hàng rào để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị giầy đạp.
Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới, gai góc sẽ mọc lên ;
và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó.
Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Ít-ra-en ;
và người Giu-đa là chồi cây Chúa vui thích.
Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác ;
Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan.

Đó là lời Chúa

Nguồn Trung Tâm Công Giáo, quận Cam


First Reading from the book of the prophet Isaiah
Is 5,1-7

Let me now sing of my friend,
my friend’s song concerning his vineyard.
My friend had a vineyard
on a fertile hillside;
he spaded it, cleared it of stones,
and planted the choicest vines;
within it he built a watchtower,
and hewed out a wine press.
Then he looked for the crop of grapes,
but what it yielded was wild grapes.

Now, inhabitants of Jerusalem and people of Judah,
judge between me and my vineyard:
What more was there to do for my vineyard
that I had not done?
Why, when I looked for the crop of grapes,
did it bring forth wild grapes?
Now, I will let you know
what I mean to do with my vineyard:
take away its hedge, give it to grazing,
break through its wall, let it be trampled!
Yes, I will make it a ruin:
it shall not be pruned or hoed,
but overgrown with thorns and briers;
I will command the clouds
not to send rain upon it.
The vineyard of the LORD of hosts is the house of Israel,
and the people of Judah are his cherished plant;
he looked for judgment, but see, bloodshed!
for justice, but hark, the outcry!

Nguồn Vatican News Tiếng Việt

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận