chi tiết
Cập nhật 05:15 30/03/2023 Lượt xem: 188
Share via Email
In bài viết

Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo

Thứ Tư Tuần 5 – Mùa Chay

Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

Ngày ấy, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói rằng :

“Này Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, các ngươi không phụng sự các thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng nên, có đúng như vậy không ?

Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không ?

Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực, liệu có Thiên Chúa nào cứu các ngươi khỏi tay ta chăng ?”

Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trả lời vua Na-bu-cô-đô-nô-xo rằng :

“Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này.

Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài.

Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu !”

Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-no-xo đổi sắc mặt, nổi cơn lôi đình với Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô.

Vua lên tiếng truyền đốt lửa lò mạnh hơn mọi khi gấp bảy lần.

Rồi vua ra lệnh cho người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực.

Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với quan cố vấn rằng :

“Chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị trói vào lò lửa sao ?”

Họ đáp rằng : “Tâu đức vua, đúng thế !”

Vua cất tiếng nói : “Nhưng ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh.”

Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói :

“Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã tin tưởng vào Người.

Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.”

Đó là lời Chúa


A reading from the Book of Daniel

King Nebuchadnezzar said:
“”Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego,
that you will not serve my god,
or worship the golden statue that I set up?
Be ready now to fall down and worship the statue I had made,
whenever you hear the sound of the trumpet,
flute, lyre, harp, psaltery, bagpipe,
and all the other musical instruments;
otherwise, you shall be instantly cast into the white-hot furnace;
and who is the God who can deliver you out of my hands?””
Shadrach, Meshach, and Abednego answered King Nebuchadnezzar,
“”There is no need for us to defend ourselves before you
in this matter.
If our God, whom we serve,
can save us from the white-hot furnace
and from your hands, O king, may he save us!
But even if he will not, know, O king,
that we will not serve your god
or worship the golden statue that you set up.””

King Nebuchadnezzar’s face became livid with utter rage
against Shadrach, Meshach, and Abednego.
He ordered the furnace to be heated seven times more than usual
and had some of the strongest men in his army
bind Shadrach, Meshach, and Abednego
and cast them into the white-hot furnace.

Nebuchadnezzar rose in haste and asked his nobles,
“”Did we not cast three men bound into the fire?””
“”Assuredly, O king,”” they answered.
“”But,”” he replied, “”I see four men unfettered and unhurt,
walking in the fire, and the fourth looks like a son of God.””
Nebuchadnezzar exclaimed,
“”Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego,
who sent his angel to deliver the servants who trusted in him;
they disobeyed the royal command and yielded their bodies
rather than serve or worship any god
except their own God.””

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận