chi tiết
Cập nhật 15:11 01/12/2023 Lượt xem: 144
Share via Email
In bài viết

Viết Chữ Trên Vách Tường Cung Điện

Thứ Tư – Tuần 34 – Mùa Thường Niên

“Có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người viết chữ trên vách tường cung điện”

Trích sách Tiên tri Ðaniel ( Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28).

Trong những ngày ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đình đãi một ngàn triều thần: ai nấy cứ theo tuổi mình mà uống rượu.

Khi vua đã say rượu, liền truyền đem các bình, chén, bát bằng vàng bạc mà Nabukôđônôsor, phụ vương ông, đã lấy trong đền thờ Giêrusalem đem về, để cho vua, các triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng uống rượu.

Bấy giờ, người ta mang ra các bình, chén, bát bằng vàng bạc đã lấy trong đền thờ Giêrusalem đem về.

Vua, các triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng đồ đó mà uống rượu.

Họ vừa uống rượu vừa ca tụng các thần minh bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, đá của họ.

Chính lúc ấy, có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người viết chữ trên vách tường cung điện, đối diện ánh bạch lạp; vua nhìn thấy ngón tay viết chữ.

Bấy giờ mặt vua đổi sắc, tư tưởng rối loạn, xương sống yếu sức, đầu gối va chạm lẫn nhau.

Lúc đó người ta dẫn Ðaniel đến trước mặt vua.

Vua hỏi người rằng: “Nhà ngươi có phải là Ðaniel, con cái Giuđa, phải lưu đày mà phụ vương trẫm đã điệu từ Giuđa về đây chăng? Trẫm đã nghe rằng nhà ngươi được thần linh các vị thần phù giúp: ngươi được thông minh, trí tuệ và khôn ngoan phi thường. Trẫm đã nghe rằng nhà ngươi có thể cắt nghĩa những huyền bí và giải thích được những chuyện khúc mắc. Vậy nếu nhà ngươi đọc được hàng chữ này và cắt nghĩa cho trẫm, thì nhà ngươi sẽ được mặc áo đỏ, cổ đeo vòng vàng và trở nên vị tướng thứ ba trong vương quốc trẫm”.

Ðaniel tâu lại trước mặt vua rằng: “Lễ vật của vua xin để lại cho vua, và ân huệ nhà vua, xin vua ban cho kẻ khác. Thần xin đọc hàng chữ này và cắt nghĩa cho đức vua. Ðức vua đã tự phụ chống đối Ðấng cai trị trên trời: đã đem bày trước mặt vua các bình, chén, bát lấy trong đền Chúa, rồi vua, triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng những đồ ấy mà uống rượu; vua còn ca tụng các thần vàng bạc, đồng, sắt, gỗ, đá, toàn là những thứ không thấy, không nghe và không cảm giác: vua không tôn vinh Thiên Chúa, Ðấng cầm trong tay vận mệnh và đường lối của đức vua. Bởi đó, Chúa khiến ngón tay hiện ra viết hàng chữ đó.

“Ðây những chữ đã viết như sau: Manê, Thêqel, Phares. Xin giải nghĩa những chữ đó như sau: Manê: là Thiên Chúa đã đếm đủ số triều đại nhà vua rồi. Thêqel: là đã cân vua trên cán cân, và thấy vua hụt cân. Phares: là vương quốc của vua đã bị phân chia và trao cho dân Mêđia và Batư”.


A reading from the Book of Daniel
Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28

King Belshazzar gave a great banquet for a thousand of his lords,
with whom he drank.
Under the influence of the wine,
he ordered the gold and silver vessels
which Nebuchadnezzar, his father,
had taken from the temple in Jerusalem,
to be brought in so that the king, his lords,
his wives and his entertainers might drink from them.
When the gold and silver vessels
taken from the house of God in Jerusalem had been brought in,
and while the king, his lords, his wives and his entertainers
were drinking wine from them,
they praised their gods of gold and silver,
bronze and iron, wood and stone.

Suddenly, opposite the lampstand,
the fingers of a human hand appeared,
writing on the plaster of the wall in the king’s palace.
When the king saw the wrist and hand that wrote, his face blanched;
his thoughts terrified him, his hip joints shook,
and his knees knocked.

Then Daniel was brought into the presence of the king.
The king asked him, “Are you the Daniel, the Jewish exile,
whom my father, the king, brought from Judah?
I have heard that the Spirit of God is in you,
that you possess brilliant knowledge and extraordinary wisdom.
I have heard that you can interpret dreams and solve difficulties;
if you are able to read the writing and tell me what it means,
you shall be clothed in purple,
wear a gold collar about your neck,
and be third in the government of the kingdom.”

Daniel answered the king:
“You may keep your gifts, or give your presents to someone else;
but the writing I will read for you, O king,
and tell you what it means.
You have rebelled against the Lord of heaven.
You had the vessels of his temple brought before you,
so that you and your nobles, your wives and your entertainers,
might drink wine from them;
and you praised the gods of silver and gold,
bronze and iron, wood and stone,
that neither see nor hear nor have intelligence.
But the God in whose hand is your life breath
and the whole course of your life, you did not glorify.
By him were the wrist and hand sent, and the writing set down.

“This is the writing that was inscribed:
MENE, TEKEL, and PERES.
These words mean:
MENE, God has numbered your kingdom and put an end to it;
TEKEL, you have been weighed on the scales and found wanting;
PERES, your kingdom has been divided and given to the Medes and Persians.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận