chi tiết
Cập nhật 12:29 09/09/2023 Lượt xem: 168
Share via Email
In bài viết

Từ bỏ mọi sự mà đi theo Người

Tuần 22 – Mùa Thường Niên – Thứ Năm

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 5,1-11)

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giê-su để nghe lời Thiên Chúa.

Lúc đó, Người đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới.

Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút.

Rồi Người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Si-môn rằng : “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá.”

Ông Si-môn thưa Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới.”

Các ông đã thả lưới, và bắt được rất nhiều cá, lưới các ông hầu như bị rách.

Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông.

Những người này tới, họ đổ đầy cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi chiếc thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Si-môn sụp lạy dưới chân Chúa Giê-su và thưa Người rằng : “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi !”

Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được.

Cả ông Gia-cô-bê và Gio-an, con ông Dê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Si-môn, cũng thế.

Nhưng Chúa Giê-su phán bảo ông Si-môn rằng : “Đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta.”

Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Đó là lời Chúa

Link http://youtu.be/1N2YR1lCaFQ


From the Gospel according to Luke
Lk 5:1-11

While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God,
he was standing by the Lake of Gennesaret.
He saw two boats there alongside the lake;
the fishermen had disembarked and were washing their nets.
Getting into one of the boats, the one belonging to Simon,
he asked him to put out a short distance from the shore.
Then he sat down and taught the crowds from the boat.
After he had finished speaking, he said to Simon,
“Put out into deep water and lower your nets for a catch.”
Simon said in reply,
“Master, we have worked hard all night and have caught nothing,
but at your command I will lower the nets.”
When they had done this, they caught a great number of fish
and their nets were tearing.
They signaled to their partners in the other boat
to come to help them.
They came and filled both boats
so that the boats were in danger of sinking.
When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said,
“Depart from me, Lord, for I am a sinful man.”
For astonishment at the catch of fish they had made seized him
and all those with him,
and likewise James and John, the sons of Zebedee,
who were partners of Simon.
Jesus said to Simon, “Do not be afraid;
from now on you will be catching men.”
When they brought their boats to the shore,
they left everything and followed him.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận