chi tiết
Cập nhật 14:30 25/01/2022 Lượt xem: 470
Share via Email
In bài viết

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được

Thông thường bắt đầu vào khoảng giữa tháng 1, những người làm việc tại Mỹ nhận được mẫu W2.

Các mẫu đơn này do các doanh nghiệp, nơi người lao động đã làm việc trong năm vừa qua gửi đến nhà.

Phía sau mẫu W2 hoặc đính kèm theo mẫu W2 đều có thông tin giúp người lao động lưu ý khi khai thuế thu nhập cá nhân như:

 • You may be able to take the EIC for 2021 if your adjusted gross income (AGI) is less than a certain amount.
 • The amount of the credit is based on income and family size.
 • Workers without children could qualify for a smaller credit.
 • You and any qualifying children must have valid social security numbers (SSNs).
 • You can’t take the EIC if your investment income is more than the specified amount for 2021
  or if income is earned for services provided while you were an inmate at a penal institution.

For 2021 income limits and more information, visit www.irs.gov/EITC. See also Pub. 596, Earned Income Credit.

 • Any EIC that is more than your tax liability is refunded to you, but only if you file a tax return.

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) giúp những người lao động và gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình được giảm thuế.

Nếu đủ điều kiện, bạn có thể sử dụng tín thuế này để giảm các khoản thuế mà bạn phải trả – và có thể tăng tiền hoàn thuế.

Khoản Tín Thuế của bạn có thể thay đổi nếu bạn có con, người phụ thuộc hoặc đáp ứng các tiêu chí khác.

Để nhận được Tín Thuế EITC, bạn cần thỏa các điều kiện chung từ 1 đến 7:

 • Rule 1—Adjusted Gross Income (AGI) Limits

Tổng thu nhập được điều chỉnh (Adjusted Gross Income viết tắt là AGI) phải ít hơn:

Bảng thông tin phía dưới áp dụng cho năm thuế 2021

Trẻ em hoặc Người thân
được khai chung với một hồ sơ thuế
tại cột (3) hoặc cột (4).(Cột 1)

Số Tiền
Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được
tối đa

(Cột 2)

AGI tối đa
(Độc Thân, Chủ Gia Đình, hoặc
Người Góa Vợ/Chồng hoặc
Vợ Chồng Khai Riêng Hồ Sơ Thuế)(Cột 3)
AGI tối đa
(Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế)(Cột 4)
0 1.502 đô la 21.430 đô la 27.380 đô la
1 3.618 đô la 42.158 đô la 48.108 đô la
2 5.980 đô la 47.915 đô la 53.865 đô la
3 hoặc nhiều hơn 6.728 đô la 51.464 đô la 57.414 đô la
 • Rule 2—You Must Have a Valid Social Security Number (SSN)
 • Rule 3—If You Are Separated From Your Spouse and Not Filing a Joint Return, You Must Meet Certain Rules
 • Rule 4—You Must Be a U.S. Citizen or Resident Alien All Year
 • Rule 5—You Cannot File Form 2555
 • Rule 6—Your Investment Income Must Be $10,000 or Less
 • Rule 7—You Must Have Earned Income

Trường hợp bạn có người phụ thuộc là trẻ nhỏ thì đứa trẻ cần thỏa các điều kiện:

 • Rule 8—Your Child Must Meet the Relationship, Age, Residency, and Joint Return Tests
 • Rule 9—Your Qualifying Child Cannot Be Used by More Than One Person To Claim the EIC
 • Rule 10—You Cannot Be a Qualifying Child of Another Taxpayer

Trường hợp bạn không có người phụ thuộc thì bạn cần thỏa các điều kiện:

 • Rule 11—You Must Meet the Age Requirements
 • Rule 12—You Cannot Be the Dependent of Another Person
 • Rule 13—You Cannot Be a Qualifying Child of Another Taxpayer
 • Rule 14—You Must Have Lived in the United States More Than Half of the Year

Trên đây là 14 điều kiện để xét xem một người nộp thuế có thể yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hay không.

Nếu bạn không thỏa một trong các điều nêu trên thì bạn không được nhận EITC.

Số Tiền Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được Tối Đa có thể yêu cầu được thay đổi theo từng năm

 • Không có trẻ em: 1.502 đô la
 • 1 trẻ đủ tiêu chuẩn: 3.618 đô la
 • 2 trẻ đủ tiêu chuẩn: 5.980 đô la
 • 3 trẻ đủ tiêu chuẩn trở lên: 6.728 đô la

Một số tình huống tham khảo:

Trường hợp 1: Không thỏa điều kiện 14 (Rule 14)

An Le độc thân, 30 tuổi, được bảo lãnh qua Mỹ vào tháng 8 năm 2021.

An chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất từ việc làm là 4.000 đô la.

An không thể yêu cầu Tín Thuế EITC do thời gian ở Mỹ chỉ có 5 tháng.

Điều 14 qui định thời gian cư ngụ tại Mỹ phải trên 6 tháng.

Mặc dù các điều kiện khác được thỏa như:

 • Có làm việc (Rule 7: You Must Have Earned Income)
 • Thu nhập điều chỉnh trong giới hạn qui định (Rule 1: Adjusted Gross Income (AGI) Limits)
 • Có số An sinh Xã hội (Rule 2—You Must Have a Valid Social Security Number (SSN))
 • Là thường trú nhân (Rule 4—You Must Be a U.S. Citizen or Resident Alien All Year (thẻ xanh))
 • Không điền mẫu 2555 Foreign Earned Income – Thu nhập từ nước ngoài (Rule 5—You Cannot File Form 2555)
 • Không có thu nhập từ đầu tư như tiền lời nhà băng…(Rule 6—Your Investment Income Must Be $10,000 or Less)

Trường hợp 2: Không thỏa điều kiện 1 (Rule 1)

Sharon Rose 63 tuổi và đã nghỉ hưu.

Cô nhận được 7.000 đô la trợ cấp an sinh xã hội trong năm 2021 và 16.000 đô la từ một công việc bán thời gian (Rule 7).

Cô cũng nhận được một khoản lương hưu 6.400 đô la.

Ngoài ra, Sharon không có thu nhập nào khác ở nước ngoài (Rule 5).

Thu nhập điều chỉnh (AGI) của cô trên dòng 11 của Biểu mẫu 1040 là 22.400 đô la (16.000 + 6.400) (Rule 1).
Sharon không kết hôn và sống một mình ở Hoa Kỳ cho cả năm 2021 (Rule 14).

Cô không là người phụ thuộc của bất kỳ ai khác (Rule 12).

Cô không có bất kỳ khoản thu nhập đầu tư nào (Rule 6) và không có con.

Sharon đọc các bước để xem mình có đủ điều kiện để yêu cầu EITC không.

Cô phát hiện mình không đủ điều kiên ngay tại điều kiện 1, bởi vì AGI của cô là 22.400 đô la, trên mức 21.430 đô la.

Cô không thể lấy EITC.

Trường hợp 3: Thỏa tất cả các điều kiện và cách tìm Tín thuế Thu Nhập Kiếm Được trong Bảng EIC 2021

Cynthia và Jerry Grey có hai con, Kirk, 10 tuổi và Susanne, 8 tuổi.

Hai đứa trẻ sống với Cynthia và Jerry cho cả năm 2021.

Cynthia đi làm với mức lương 15.000 đô la và Jerry có mức lương là 10.000 đô la.

Gia đình Greys đã nhận được 525 đô la tiền lãi trên tài khoản tiết kiệm của họ.

Ngoài ra, họ không có thu nhập nào khác trong năm 2021.

Họ muốn xem liệu họ có đủ điều kiện cho EITC hay không, vì vậy họ kiểm tra theo các bước như sau:

Bước 1.

 • Số tiền Cynthia và Jerry đã nhập trên Biểu mẫu 1040, dòng 11 là $ 25,525.
 • Cả hai đều có số An sinh xã hội hợp lệ (SSN)
 • Họ khai thuế chung.
 • Cynthia và Jerry đều không là người nước ngoài, không cư trú.

Họ thỏa các điều kiện từ 1 đến 4. Vì thế, họ chuyển sang bước 2

Bước 2.

 • Thu nhập đầu tư duy nhất mà gia đình Greys có là tiền lãi 525 đô la.
 • Số tiền này không nhiều hơn 10.000 đô la.

Điều kiện 5 và 6 cũng được thỏa. Tiếp theo, họ chuyển sang bước 3

Bước 3.

Con của họ, Kirk và Susanne, đáp ứng các điều kiện về:

  • Mối quan hệ,
  • Tuổi tác,
  • Nơi cư trú và
  • Không là người phụ thuộc của bất kỳ ai khác

Kirk và Susanne không phải là con của bất kỳ ai khác.

Cả hai đứa trẻ đều có số An sinh Xã hội hợp lê, chúng có ngay sau khi sinh.

Các điều kiên từ 7 đến 10 đều được thỏa. Họ chuyển bước kế tiếp để tìm Tín thuế EITC.

Bước 4.

Tổng thu nhập của Cynthia và Jerry là 25.000 đô la (15.000 + 10000).

Số tiền này ít hơn 53.865 đô la (tham khảo bảng Tổng thu nhập được điều chỉnh phía trên, cột 4).

Bước 5. Cách tìm Tín thuế Thu Nhập Kiếm Được trong Bảng EIC

Trước tiên sử dụng số tiền Tổng thu nhập là 25.000 đô la trong phạm vi 25.000 đến 25.050 đô la (dòng đầu tiên của Bảng EIC 2021 phía dưới).

Họ khai thuế chung nên sử dụng cột (Married filing jointly and the number of children you have is–) có 2 con để tìm ra Tín thuế là 5.980 đô la

Trích từ Bảng EIC 2021 cho Trường hợp 3

Bước 6. Sử dụng Worksheet A-2021 EIC để chọn đúng Tín Thuế EIC

 • Dòng 1: Nhập số tiền Tổng thu nhập 25.000 đô la
 • Dòng 2: Nhập Tín thuế EIC tương đương với 25.000 đô la là 5.980 đô la.
 • Dòng 3: Nhập số tiền Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) là 25.525 đô la.
 • Dòng 5: Nhập Tín thuế EIC tương đương với 25.525 đô la là 5.968 đô la
 • Dòng 6: So sánh số tiền giữa Dòng 2 và Dòng 5. Chọn số tiền thấp hơn

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được của gia đình Greys là 5.968 đô la

Tín Thuế EITC giúp những người lao động và gia đình có thu nhập không cao, đặc biệt các gia đình có con nhỏ.

Đồng thời, chính phủ dùng Tín Thuế EITC để khuyến khích mọi người làm việc.

Nếu bạn không có thu nhập từ việc làm thì bạn sẽ không nhận được EITC.

Chỉ cần có thu nhập từ việc làm, cho dù chỉ kiếm được vài đô la trong năm.

Nếu thu nhập quá ít thì bạn không nhận được nhiều Tín thuế.

Tín Thuế tăng dần khi thu nhập tăng dần cho đến một mức tối đa thì Tín thuế giảm dần cho đến khi mất hẳn do thu nhập vượt qua mức giới hạn.

Theo Bảng EITC 2021, người độc thân, không có người phụ thuộc, thu nhập từ 9.800 đô la đến 11.650 đô la sẽ nhận được Tín thuế tối đa là 1.502.

Tín thuế giảm dần khi thu nhập vượt qua mức 11.650 và mất hẳn khi thu nhập vượt qua 21.430 đô la

 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận