chi tiết
Cập nhật 15:43 25/02/2024 Lượt xem: 180
Share via Email
In bài viết

Thi hành điều chính trực công minh

Thứ Sáu – Tuần 1 – Mùa Chay

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en (Ed 18,21-28).

Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này :

“Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.

Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến ; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh.

Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao ?

“Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm : nó làm thế mà được sống sao ?

Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến ; vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết.

Các ngươi lại nói : ‘Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng.’ Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây : Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng ?

Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết.

Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình.

Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.”


A reading from the Book of Ezekiel
Ez 18:21-28

Thus says the Lord GOD:
If the wicked man turns away from all the sins he committed,
if he keeps all my statutes and does what is right and just,
he shall surely live, he shall not die.
None of the crimes he committed shall be remembered against him;
he shall live because of the virtue he has practiced.
Do I indeed derive any pleasure from the death of the wicked?
says the Lord GOD.
Do I not rather rejoice when he turns from his evil way
that he may live?

And if the virtuous man turns from the path of virtue to do evil,
the same kind of abominable things that the wicked man does,
can he do this and still live?
None of his virtuous deeds shall be remembered,
because he has broken faith and committed sin;
because of this, he shall die.
You say, “The LORD’s way is not fair!”
Hear now, house of Israel:
Is it my way that is unfair, or rather, are not your ways unfair?
When someone virtuous turns away from virtue to commit iniquity, and dies,
it is because of the iniquity he committed that he must die.
But if the wicked, turning from the wickedness he has committed,
does what is right and just,
he shall preserve his life;
since he has turned away from all the sins that he committed,
he shall surely live, he shall not die.

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận