chi tiết
Cập nhật 11:44 30/08/2023 Lượt xem: 147
Share via Email
In bài viết

Thánh Gio-an Tẩy Giả

Ngày 29 tháng 8

Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

lễ nhớ bắt buộc

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6,17-29)

Khi ấy, vua Hê-rô-đê sai đi bắt ông Gio-an và giam ông trong ngục.

Nguyên do là tại vì bà Hê-rô-đi-a, vợ của Phi-líp-phê là anh của nhà vua, mà vua đã cưới lấy vì ông Gio-an bảo vua Hê-rô-đê : “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ của anh mình !”

Phần bà Hê-rô-đi-a, bà mưu toan và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được vì vua Hê-rô-đê kính nể ông Gio-an.

Biết ông là người chính trực và thánh thiện và giữ ông lại.

Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê.

Sau khi vua thiết tiệc các quan đại thần trong triều với các sĩ quan và những người vị vọng trong xứ Ga-li-lê.

Khi con gái của bà Hê-rô-đi-a tiến vào nhảy múa làm đẹp lòng vua và các quan khách.

Vua liền nói với cô ấy rằng : “Con muốn gì cứ xin, trẫm sẽ cho.”

Và vua thề rằng : “Con xin bất kỳ điều gì, dù là cả nước này, cả phân nửa nước trẫm cũng ban.”

Cô gái đi ra hỏi mẹ : “Con nên xin cái gì ?”

Bà mẹ đáp : “Xin cái đầu của ông Gio-an Tẩy Giả.”

Cô liền trở lại và xin vua : “Con muốn đức vua ban cho con cái đầu của ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên cái đĩa.”

Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề, và vì các quan khách nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn.

Lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu của ông Gio-an và đặt trên đĩa.

Viên thị vệ liền đi vào ngục, chặt đầu ông Gio-an đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ cô.

Nghe tin ấy, các môn đệ của ông Gio-an đến lấy xác ông và mai táng trong mộ.


From the Gospel according to Mark
Mk 6:17-29

Herod was the one who had John the Baptist arrested and bound in prison
on account of Herodias,
the wife of his brother Philip, whom he had married.
John had said to Herod,
“It is not lawful for you to have your brother’s wife.”
Herodias harbored a grudge against him
and wanted to kill him but was unable to do so.
Herod feared John, knowing him to be a righteous and holy man,
and kept him in custody.
When he heard him speak he was very much perplexed,
yet he liked to listen to him.
She had an opportunity one day when Herod, on his birthday,
gave a banquet for his courtiers,
his military officers, and the leading men of Galilee.
Herodias’ own daughter came in
and performed a dance that delighted Herod and his guests.
The king said to the girl,
“Ask of me whatever you wish and I will grant it to you.”
He even swore many things to her,
“I will grant you whatever you ask of me,
even to half of my kingdom.”
She went out and said to her mother,
“What shall I ask for?”
She replied, “The head of John the Baptist.”
The girl hurried back to the king’s presence and made her request,
“I want you to give me at once
on a platter the head of John the Baptist.”
The king was deeply distressed,
but because of his oaths and the guests
he did not wish to break his word to her.
So he promptly dispatched an executioner with orders
to bring back his head.
He went off and beheaded him in the prison.
He brought in the head on a platter and gave it to the girl.
The girl in turn gave it to her mother.
When his disciples heard about it,
they came and took his body and laid it in a tomb.


Bài Giảng: Cha Phạm Quang Hồng – Thứ Ba Tuần 21 Mùa Thường Niên năm A ngày 29/8/2023

Link YouTube https://youtu.be/EIJN9Nb6BTI

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận