Tuần 7

Phần con hãy theo Thầy
Tuần 7 - Thứ Bảy Mùa Phục Sinh "Chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thực" Lời Chúa: Ga 21,20-25 Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, là người nghiêng...
Con có yêu mến Thầy không
Tuần 7 - Thứ Sáu Mùa Phục Sinh "Hãy chăn dắt các chiên của Thầy" Lời Chúa: Ga 21,15-19 Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con...
Xin cho họ nên một như Chúng Ta
Tuần 7 - Thứ Năm Mùa Phuc Sinh "Lạy Cha, xin cho họ nên một như Chúng Ta." Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng...
Thánh hóa trong chân lý
Tuần 7 -  Thứ Tư Mùa Phục Sinh "Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta là một." Lời Chúa: Ga 17,11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin...
Ánh sáng và bóng tối
Tuần 7 -  Thứ Ba Mùa Phục Sinh "Con cầu nguyện cho những kẻ Cha đã ban cho Con." Lời Chúa: Ga 17,1-11a Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, xin hãy làm cho Con...
Thầy đã thắng thế gian
Tuần 7 - Thứ Hai Mùa Phục Sinh. "Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian." Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và...