Tuần 25

Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời
Tuần 25-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy Lời Chúa: Lc 9,43a-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả những việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng...
Các con bảo Thầy là ai?
Tuần 25-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. Lời Chúa: Lc 9,18-22 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là...
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống
Tuần 25-Mùa Thường Niên-Thứ Năm Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống (TV.89) Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quân vương Hêrôđê nghe biết tất cả các sự việc Chúa Giêsu đã làm thì phân...
Anh em đừng mang gì khi đi đường
Tuần 25-Mùa Thường Niên-Thứ Tư Anh em đừng mang gì khi đi đường Lời Chúa: Lc 9,1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ...
Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa
Tuần 25-Mùa Thường Niên-Thứ Ba "Phúc cho người lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa" Lời Chúa: Lc 8,19-21 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người...
Anh em là ánh sáng cho trần gian
Tuần 25-Mùa Thường Niên-Thứ Hai "Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ." Lời Chúa: Lc 8,16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay...