Thứ Năm Mùa Phuc Sinh

Xin cho họ nên một như Chúng Ta
Tuần 7 - Thứ Năm Mùa Phuc Sinh "Lạy Cha, xin cho họ nên một như Chúng Ta." Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng...