Thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Phần con hãy theo Thầy
Tuần 7 - Thứ Bảy Mùa Phục Sinh "Chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thực" Lời Chúa: Ga 21,20-25 Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, là người nghiêng...