Thứ Ba Mùa Phục Sinh

Ánh sáng và bóng tối
Tuần 7 -  Thứ Ba Mùa Phục Sinh "Con cầu nguyện cho những kẻ Cha đã ban cho Con." Lời Chúa: Ga 17,1-11a Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, xin hãy làm cho Con...