Suzanne Lavaud

Cô Tiến Sĩ Câm Điếc
Bị hai tật nguyền, một thiếu nữ Pháp vẫn kiên tâm cố học đậu đến Tiến sĩ. Trường Đại học Ba Lê hôm ấy có vẻ tấp nập khác thường. Trong giảng đường chưa tới giờ mà đã có một...