những ai giống như trẻ thơ

Nước Trời
Tuần 19-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Nước Trời là của những ai giống như trẻ thơ" Lời Chúa: Mt 19,13-15 Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng....