National Park

Yosemite National Park, California
Yosemite là công viên Quốc gia có diện tích gần 1.200 dặm vuông (3.100 km vuông), với độ cao từ khoảng 2.000 feet (600 m) đến 13.000 ft (4.000 m). Với phong cảnh miền núi tuyệt đẹp bao gồm các...