Mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh
"Trong năm Phụng Vụ, việc cử hành cổ xưa nhất của Hội Thánh là Mùa Giáng Sinh: vừa kính nhớ Chúa Giáng Sinh, vừa kính nhớ những lần Chúa tỏ mình đầu tiên cho nhân loại". (Những Quy luật tông...