Mùa Chay

Mùa Chay
“Mùa Chay là thời gian chuẩn bị cho việc cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng chuẩn bị việc gia nhập đạo, qua những giai đoạn khác nhau. Mùa Chay cũng là thời gian...
Bác ái với tha nhân
Tuần 1-Mùa Chay-Thứ Hai "Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống." Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang,...
Nói Suông Mà Không Thực Hành
Tuần 2-Mùa Chay-Thứ Ba "Họ nói mà không làm." Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môisen: vậy...