Mẫu W-4

Mẫu W-4 (Employee’s Withholding Certificate)
Khi vào làm việc tại các công ty hoặc các cơ sở kinh doanh v.v.. trên đất Mỹ, người lao động đều được yêu cầu hoàn tất mẫu W-4. Mục đích của mẫu W-4 Căn cứ vào mẫu đơn W-4...