Lòng thương Xót

Kinh Cầu Lòng Thương Xót Chúa
Làm Dấu Thánh Giá: "Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần". Amen Đọc những ý nguyện cầu xin dâng lên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Hát hoặc đọc lời Cầu Xin Chúa Thánh Thần Cầu xin...