Lời Nguyện Đầu Ngày Mới

Lời Nguyện Đầu Ngày Mới
Lạy chúa, trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con...