Lời Nguyện Cuối Ngày

Lời Nguyện Cuối Ngày
Lạy Chúa Giêsu yêu mến! Con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi...