Lộ Đức

Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp
Lộ Đức là trung tâm hành hương quốc tế, nằm ở một vị trí khá hẻo lánh, thuộc một tỉnh nhỏ. Từ Rôma qua hướng Tây Ban Nha, vượt đỉnh Pyrênê đến miền Nam nước Pháp. Nơi đây, từng giờ...