Lm Xuân Đường

Tình Ngài gọi con
Sáng tác và thể hiện: Lm Xuân Đường 1. Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phận người ăn xin. Cần một ly nước thôi, cần một...