Lễ đón tiếp Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Phi Trường Quito