Khúc Cảm Tạ

Khúc Cảm Tạ
Nhạc và Lời: Mai Nguyên Vũ Trình bày: Ca sĩ Như Ý 1. Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương Tình Yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong...