kẻ dẫn đường mù quáng

Những kẻ dẫn đường mù quáng
Tuần 21-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Khốn cho các ngươi là những kẻ dẫn đường mù quáng." Lời Chúa: Mt 23,13-22 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì...