bé mọn

Chớ khinh thường một ai
Tuần 19-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh thường một ai trong những kẻ bé mọn này." Lời Chúa: Mt 18,1-5.10.12-14 Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Chớ thì ai...