Ăn chay kiêng thịt

Ăn chay kiêng thịt
Năm phụng vụ bao gồm các mùa: mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay, mùa Phục Sinh, mùa Thường Niên Mùa Vọng là dịp thuận lơi, khoảnh khắc vô giá cho mỗi người nhìn lại bản thân, hết lòng ăn...