Ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống

“Ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống”
Tuần 20-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. Lời Chúa: Mt 23,1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môisen: vậy những gì họ nói với...