chi tiết
Cập nhật 12:14 06/10/2023 Lượt xem: 165
Share via Email
In bài viết

Sự Bình An

Tuần 26 – Mùa Thường Niên – Thứ Năm

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,1-12)

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới.

Người bảo các ông rằng :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người.

Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng.

Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường.

Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói : ‘Bình an cho nhà này !

Nếu ở đấy, có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy ; bằng không sự bình an trở về với các con.

Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, thì các con hãy ăn những thức người ta dọn cho.

Hãy chữa các bệnh nhân trong thành, và nói với họ : ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi.’

Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói :

‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi.

Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này : Nước Thiên Chúa đã đến gần.’

Thầy bảo các con : ngày ấy, thành Xơ-đôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này.”

Đó là lời Chúa

Link https://youtu.be/XTGgLFsk0EI 


From the Gohttps:/youtu.be/XTGgLFsk0EIspel according to Luke
Lk 10:1-12

Jesus appointed seventy-two other disciples
whom he sent ahead of him in pairs
to every town and place he intended to visit.
He said to them,
“The harvest is abundant but the laborers are few;
so ask the master of the harvest
to send out laborers for his harvest.
Go on your way;
behold, I am sending you like lambs among wolves.
Carry no money bag, no sack, no sandals;
and greet no one along the way.
Into whatever house you enter, first say,
‘Peace to this household.’
If a peaceful person lives there,
your peace will rest on him;
but if not, it will return to you.
Stay in the same house and eat and drink what is offered to you,
for the laborer deserves his payment.
Do not move about from one house to another.
Whatever town you enter and they welcome you,
eat what is set before you,
cure the sick in it and say to them,
‘The Kingdom of God is at hand for you.’
Whatever town you enter and they do not receive you,
go out into the streets and say,
‘The dust of your town that clings to our feet,
even that we shake off against you.’
Yet know this: the Kingdom of God is at hand.
I tell you,
it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town.”

Nguồn Vatican News Tiếng Việt

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận