chi tiết
Cập nhật 13:04 18/03/2023 Lượt xem: 141
Share via Email
In bài viết

Ông Na-a-man

Thứ Hai Tuần 3 – Mùa Chay

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai (2 V 5,1-15a).

Ngày ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram.

Nhưng ông lại mắc bệnh phong hủi.

Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về.

Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man.

Nó nói với bà chủ : “Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phong hủi !”

Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông : “Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã nói thế này thế này.”

Vua A-ram bảo : “Ngươi cứ lên đường và trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en.”

Ông Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng và mười bộ quần áo để thay đổi.

Ông trình thư lên vua Ít-ra-en.

Thư viết : “Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phong hủi.”

Vua Ít-ra-en đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói : “Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phong hủi ? Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta.”

Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua : “Sao vua lại xé áo mình ra ? Người ấy cứ đến với tôi, thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Ít-ra-en.”

Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa.

Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa.

Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông : “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.”

Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói : “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phong hủi mà chữa khỏi. Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao ? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao ?”

Ông quay lưng lại và tức tối ra đi.

Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói : “Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm ? Phương chi ngôn sứ chỉ nói : Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch !”

Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.

Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa.

Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói : “Nay tôi biết rằng : trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en.”

Đó là lời Chúa


A reading from the Second Book of Kings
2 Kgs 5:1-15ab

Naaman, the army commander of the king of Aram,
was highly esteemed and respected by his master,
for through him the LORD had brought victory to Aram.
But valiant as he was, the man was a leper.
Now the Arameans had captured in a raid on the land of Israel
a little girl, who became the servant of Naaman’s wife.
“If only my master would present himself to the prophet in Samaria,”
she said to her mistress, “he would cure him of his leprosy.”
Naaman went and told his lord
just what the slave girl from the land of Israel had said.
“Go,” said the king of Aram.
“I will send along a letter to the king of Israel.”
So Naaman set out, taking along ten silver talents,
six thousand gold pieces, and ten festal garments.
To the king of Israel he brought the letter, which read:
“With this letter I am sending my servant Naaman to you,
that you may cure him of his leprosy.”

When he read the letter,
the king of Israel tore his garments and exclaimed:
“Am I a god with power over life and death,
that this man should send someone to me to be cured of leprosy?
Take note! You can see he is only looking for a quarrel with me!”
When Elisha, the man of God,
heard that the king of Israel had torn his garments,
he sent word to the king:
“Why have you torn your garments?
Let him come to me and find out
that there is a prophet in Israel.”

Naaman came with his horses and chariots
and stopped at the door of Elisha’s house.
The prophet sent him the message:
“Go and wash seven times in the Jordan,
and your flesh will heal, and you will be clean.”
But Naaman went away angry, saying,
“I thought that he would surely come out and stand there
to invoke the LORD his God,
and would move his hand over the spot,
and thus cure the leprosy.
Are not the rivers of Damascus, the Abana and the Pharpar,
better than all the waters of Israel?
Could I not wash in them and be cleansed?”
With this, he turned about in anger and left.

But his servants came up and reasoned with him.
“My father,” they said,
“if the prophet had told you to do something extraordinary,
would you not have done it?
All the more now, since he said to you,
‘Wash and be clean,’ should you do as he said.”
So Naaman went down and plunged into the Jordan seven times
at the word of the man of God.
His flesh became again like the flesh of a little child, and he was clean.

He returned with his whole retinue to the man of God.
On his arrival he stood before him and said,
“Now I know that there is no God in all the earth,
except in Israel.”

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận