chi tiết
Cập nhật 14:08 18/03/2024 Lượt xem: 93
Share via Email
In bài viết

Ông cho mình là ai

Tuần 5 –  Mùa Chay – Thứ Năm

“Ai tuân giữ lời Ta thì sẽ không bao giờ phải chết.”

Lời Chúa: Ga 8, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng:

“Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết.”

Người Do Thái lại nói:

“Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám.

Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết.

Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao?

Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết.

Ông cho mình là ai?”

Chúa Giêsu trả lời:

“Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì.

Chính Cha Ta tôn vinh Ta.

Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi.

Vậy mà các ngươi không biết Người.

Còn Ta, Ta biết Người.

Nếu Ta nói: Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi.

Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người.

Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng.” (…)

 

Suy niệm

“Trước khi có Ápraham, đã có Ta” (Ga 8, 58).

Chúa Giêsu khẳng định như thế và đây là khẳng định hết sức quan trọng.

Người khẳng định rằng Người chính là Thiên Chúa hằng sống.

Người Do Thái cũng hiểu như thế, cho nên họ kết án Chúa Giêsu vì đã nói phạm thượng!

Người Kitô hữu xác tín rằng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa.

Vì Người là Thiên Chúa nên chỉ một mình Người mới có thể dạy chúng ta chân lý trọn vẹn.

Vì Người là Thiên Chúa nên chỉ một mình Người có thế giải thoát chúng ta.

Tôi có thực sự xác tín như thế không?

 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín rằng Chúa chính là Thiên Chúa Hằng Sống.

Xin cho mỗi gia đình trên trái đất này trở nên một thánh cung nơi Đức Tin được tuyên xưng mỗi ngày.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận