chi tiết
Cập nhật 07:39 21/10/2022 Lượt xem: 243
Share via Email
In bài viết

Na-a-man nước A-ram mắc bệnh phong

Chúa Nhật Tuần 28 – Mùa Thường Niên

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai ( 2 V 5,14-17).

Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước A-ram, mắc bệnh phong hủi.

Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa.

Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ.

Ông đã được sạch.

Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa.

Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói : “Nay tôi biết rằng : trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en.

Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây.”

Ông Ê-li-sa nói : “Có Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả.”

Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối.

Ông Na-a-man nói : “Nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.”

(Nguồn Công giáo Montréal)


First reading from the Second Book of Kings
2 Kgs 5:14-17

Naaman went down and plunged into the Jordan seven times
at the word of Elisha, the man of God.
His flesh became again like the flesh of a little child,
and he was clean of his leprosy.

Naaman returned with his whole retinue to the man of God.
On his arrival he stood before Elisha and said,
“Now I know that there is no God in all the earth,
except in Israel.
Please accept a gift from your servant.”

Elisha replied, “As the LORD lives whom I serve, I will not take it;”
and despite Naaman’s urging, he still refused.
Naaman said: “If you will not accept,
please let me, your servant, have two mule-loads of earth,
for I will no longer offer holocaust or sacrifice
to any other god except to the LORD.”

(Nguồn Vatican News)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận