chi tiết
Cập nhật 13:05 08/02/2023 Lượt xem: 144
Share via Email
In bài viết

Gốc tích trời đất

Thứ Ba Tuần 5 – Mùa Thường Niên

Lời Chúa trong sách Sáng thế (St 1,20 – 2,4a)

Thiên Chúa phán : “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời.”

Thiên Chúa sáng tạo các thuỷ quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại.

Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển ; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất.”

Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ năm.

Thiên Chúa phán : “Đất phải sinh ra các vật tuỳ theo loại : gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại.” Liền có như vậy.

Thiên Chúa đã làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại, và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại.

Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

Thiên Chúa phán : “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, và tất cả đất và mọi giống vật bò dưới đất.”

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.”

Thiên Chúa phán : “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.

Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực.”

Liền có như vậy.

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả thật là tốt đẹp !

Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ sáu.

Thế là trời đất cùng với tất cả mọi thành phần đã hoàn tất.

Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.

Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng mọi công việc sáng tạo của Người.

Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.

(Nguồn Công giáo Montréal)


A reading from the Book of Genesis
Gn 1:20—2:4a

God said,
“Let the water teem with an abundance of living creatures,
and on the earth let birds fly beneath the dome of the sky.”
and so it happened:
God created the great sea monsters
and all kinds of swimming creatures with which the water teems,
and all kinds of winged birds.
God saw how good it was, and God blessed them, saying,
“Be fertile, multiply, and fill the water of the seas;
and let the birds multiply on the earth.”
Evening came, and morning followed–the fifth day.

Then God said,
“Let the earth bring forth all kinds of living creatures:
cattle, creeping things, and wild animals of all kinds.”
and so it happened:
God made all kinds of wild animals, all kinds of cattle,
and all kinds of creeping things of the earth.
God saw how good it was.
Then God said:
“Let us make man in our image, after our likeness.
Let them have dominion over the fish of the sea,
the birds of the air, and the cattle,
and over all the wild animals
and all the creatures that crawl on the ground.”

God created man in his image;
in the divine image he created him;
male and female he created them.

God blessed them, saying:
“Be fertile and multiply;
fill the earth and subdue it.
Have dominion over the fish of the sea, the birds of the air,
and all the living things that move on the earth.”
God also said:
“See, I give you every seed-bearing plant all over the earth
and every tree that has seed-bearing fruit on it to be your food;
and to all the animals of the land, all the birds of the air,
and all the living creatures that crawl on the ground,
I give all the green plants for food.”
And so it happened.
God looked at everything he had made, and he found it very good.
Evening came, and morning followed–the sixth day.

Thus the heavens and the earth and all their array were completed.
Since on the seventh day God was finished with the work he had been doing,
he rested on the seventh day from all the work he had undertaken.
So God blessed the seventh day and made it holy,
because on it he rested from all the work he had done in creation.

Such is the story of the heavens and the earth at their creation.

(Nguồn Vatican News)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận