chi tiết
Cập nhật 12:18 17/03/2023 Lượt xem: 143
Share via Email
In bài viết

Dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa

Thứ Năm – Tuần 3 – Mùa Chay

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a (Gr 7,23-28).

Đức Chúa phán thế này :

“Điều Ta truyền cho cha ông các ngươi là :

Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta.

Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.

Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa ; chúng đã lùi chứ không tiến.

Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng ; nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ.

Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa.

Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu ; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu.

Bấy giờ ngươi sẽ nói : Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy : sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó.”

Đó là lời Chúa


A reading from the Book of Jeremiah
Jer 7:23-28

Thus says the LORD:
This is what I commanded my people:
Listen to my voice;
then I will be your God and you shall be my people.
Walk in all the ways that I command you,
so that you may prosper.

But they obeyed not, nor did they pay heed.
They walked in the hardness of their evil hearts
and turned their backs, not their faces, to me.
From the day that your fathers left the land of Egypt even to this day,
I have sent you untiringly all my servants the prophets.
Yet they have not obeyed me nor paid heed;
they have stiffened their necks and done worse than their fathers.
When you speak all these words to them,
they will not listen to you either;
when you call to them, they will not answer you.
Say to them:
This is the nation that does not listen
to the voice of the LORD, its God,
or take correction.
Faithfulness has disappeared;
the word itself is banished from their speech.

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận