chi tiết
Cập nhật 09:46 11/02/2022 Lượt xem: 462
Share via Email
In bài viết

Các Khoản Trợ Cấp An Sinh Xã Hội Có Bị Tính Thuế?

Người đóng thuế đang nhận trợ cấp An sinh Xã hội có thể phải trả thuế thu nhập liên bang cho một phần của những phúc lợi đó.

Các khoản Trợ cấp An sinh Xã hội bao gồm:

 • Trợ cấp hưu trí (retirement),
 • Tiền tuất (survivor),
 • Thương tật (disability)

Phần trợ cấp bị tính thuế dựa vào các yếu tố liên quan đến người đóng thuế đó là:

 • Thu nhập, và
 • Tình trạng nộp mẫu đơn 1040 (Form 1040) .

Các thu nhập ảnh hưởng đến phần trợ cấp bị tính thuế bao gồm:

 • Tiền lương hưu (pensions),
 • Tiền lương (wages),
 • Tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm hay còn gọi là tiền lời nhà băng (interest),
 • Cổ tức (dividends),
 • Tiền lời do đầu tư (capital gains) như: mua bán nhà, mua bán chứng khoán.

Để xác định xem các khoản trợ cấp có phải chịu thuế hay không, người đóng thuế lấy một nửa số tiền An sinh Xã hội thu được trong năm cộng với các thu nhập khác.

Cách tính thu nhập chịu thuế đối với tiền Trợ cấp An sinh Xã hội

Tổng thu nhập đối với người đóng thuế: Tiền Trợ cấp An sinh Xã hội bị tính thuế
Kết hôn và nộp hồ sơ chung
(Married filing Jointly) 
Độc thân (Single),
Chủ hộ (Head of household),
Góa vợ hoặc góa chồng (Qualifying widow or widower),
Đã kết hôn, nộp hồ sơ riêng (Married, filling separately) (*)
Dưới 32.000 đô la Dưới 25.000 đô la 0%
Từ 32.000 đô la đến 44.000 đô la Từ 25.000 đô la đến 34.000 đô la Tối đa 50%
Nhiều hơn 44.000 đô la Nhiều hơn 34.000 đô la Tối đa 85%

(*) If you are married, filling separately and do not live apart from your spouse at all times during the taxable year, up to 85% of your Social Security Income is taxable.

Tình huống giả định:

Hank đến văn phòng khai thuế gần nhà để được trợ giúp khai thuế.

Anh ấy khó chịu vì người hàng xóm nói rằng anh ta sẽ phải trả thuế cho tất cả các phúc lợi An sinh Xã hội của anh ta.

Sau khi nói chuyện với Hank, người khai thuế biết rằng vợ của Hank đã qua đời vài năm trước.

Năm 2021, anh ấy đã bán toàn bộ số cổ phiếu của mình.

Việc bán cổ phiếu ngắn hạn (short-term capital gains) của Hank đã tạo ra 31.896 đô la thu nhập chịu thuế.

Người hàng xóm nói với Hank, với mức thu nhập nhiều như vậy, toàn bộ 11.724 đô la trong các khoản phúc lợi An sinh Xã hội của Hank sẽ bị tính thuế.

Theo bạn, số tiền tối đa phải chịu thuế của các phúc lợi mà Hank đã nhận là bao nhiêu?

a. 31.896 đô la
b. 20.172 đô la
c. 11.724 đô la
d. 9.965 đô la

Đáp án là câu d. 9.965 đô la hoặc 7.694 đô la theo cách tính tại bảng A phía dưới, số tiền nào nhỏ hơn sẽ được chọn.

Như vậy, anh Hank khó chịu với người hàng xóm cũng có lý do vì anh ấy không bị tính thuế trên toàn bộ số tiền phúc lợi An sinh Xã hội của mình.

Ngoài ra, anh Hank có thể không bị tính thuế nếu tiền lời nhận về từ cổ phiếu dài hạn (long-term capital gains).

Bảng A: Social Security Benefits WorksheetLines 6a and 6b

1 Enter the total amount from box 5 of all your Forms SSA-1099 and RRB-1099. Also enter this amount on Form 1040 or 1040-SR, line 6a 11.724
2 Multiply line 1 by 50% (0.50) 5.862
3 Combine the amounts from Form 1040 or 1040-SR, lines 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7, and 8 31.896
4 Enter the amount, if any, from Form 1040 or 1040-SR, line 2a 0
5 Combine lines 2, 3, and 4 37.758
6 Enter the total of the amounts from Schedule 1, lines 11 through 20, and 23 and 25 0
7 Is the amount on line 6 less than the amount on line 5?

 • No. Stop. None of your social security benefits are taxable. Enter -0- on Form 1040 or 1040SR, line 6b.
 • Yes. Subtract line 6 from line 5
37.758
8

If you are:

 • Married filing jointly, enter $32,000 
 • Single, head of household, qualifying widow(er), or married filing separately and you lived apart from your spouse for all of 2021, enter $25,000 
 • Married filing separately and you lived with your spouse at any time in 2021, skip lines 8 through 15; multiply line 7 by 85% (0.85) and enter the result on line 16. Then, go to line 17
25.000
9 Is the amount on line 8 less than the amount on line 7

 • No. Stop. None of your social security benefits are taxable. Enter -0on Form 1040 or 1040SR, line 6b. If you are married filing separately and you lived apart from your spouse for all of 2021, be sure you entered “D” to the right of the word benefits” on line 6a.
 • Yes. Subtract line 8 from line 7  
12.758
10

Enter $12,000 if married filing jointly; $9,000 if single, head of household, qualifying widow(er), or married filing separately and you lived apart from your spouse for all of 2021

9.000
11 Subtract line 10 from line 9. If zero or less, enter -0- 3.758
12 Enter the smaller of line 9 or line 10 9.000
13 Enter one-half of line 12 4.500
14 Enter the smaller of line 2 or line 13 4.500
15 Multiply line 11 by 85% (0.85). If line 11 is zero, enter -0- 3.194
16 Add lines 14 and 15 7.694
17 Multiply line 1 by 85% (0.85) 9.965
18 Taxable social security benefits. Enter the smaller of line 16 or line 17. Also enter this amount on Form 1040 or 1040-SR, line 6b 7.694

Nhiều nhà đầu tư đôi khi bỏ lỡ một chi tiết quan trọng là có tới 85% thu nhập An sinh xã hội có thể phải tuân theo luật liên bang đối với thuế thu nhập cá nhân.

Nhưng với một chút lập kế hoạch từ trước, bạn có thể cân bằng danh mục đầu tư, cấu trúc các giao dịch (chẳng hạn như bán nhà hoặc cổ phiếu) theo đúng cách, bạn có thể giảm khả năng đóng thuế của mình.

Ngoài ra, các khoản trợ cấp An sinh xã hội có thể không bị tính thuế thu nhập cá nhân nếu tiền lời từ đầu tư dài hạn.

Bạn tham khảo thêm cách tính trên trang web của Sở thuế vụ tại www.irs.gov (trang 31)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận